728 x 90

-

سناریوی رژیم آخوندی برای رفع و رجوع «فقدان عاطفه و احساس دجال ضدبشر»

-

خمینی؛ دجال ضدبشر
خمینی؛ دجال ضدبشر
در بحبوحه قیام و نفرت و انزجار مردم از خمینی دژخیم و خلف او خامنه‌ای جلاد، رژیم آخوندی در یک نمایش تلویزیونی تلاش کرد بی‌احساسی کامل خمینی را که لحظاتی قبل از فرود هواپیمایش در تهران در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسیده بود چه احساسی دارید، به کلمه «هیچ» بسنده کرده بود، با دروغپردازی رفع و رجوع کند.

خبرگزاری حکومتی فارس با عنوان «جواب به شبهه مهمی که از اول انقلاب بی‌پاسخ بود» توجیه تراشی صادق طباطبایی در برنامه شبکه چهار تلویزیون رژیم را منتشر کرد.
وی دراین برنامه گفت: «وقتی با پرواز انقلاب و در معیت حضرت امام در راه بازگشت به کشور بودیم، من چند بار از ایشان پرسیدم بالاخره چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا ما به ایران خواهیم رسید یا نه؟ و از این دست سوال‌ها. هر بار امام (ره) می‌فرمودند هیچ چیز خاصی نخواهد شد.
نزدیکی ایران، همینکه من از کنار ایشان بلند شدم، یکی از خبرنگاران ژاپنی در کنار امام (ره) نشست و از ایشان پرسید چه احساسی دارید؟
امام که هنوز در فضای سؤال و جواب بنده بودند، گمان کردند این خبرنگار خارجی هم همان سؤال را پرسیده است و ایشان هم همان جواب (یعنی هیچ) را دادند.
صادق طباطبایی افزود: «برخی متاسفانه اینگونه بازگو کردند که امام علی رغم تمام احساسات و شور و اشتیاق مردم ایران، در برابر این عواطف ملت بی‌احساس بودند که استناد آنها نیز به این سؤال خبرنگار ژاپنی است در حالی که به هیچ وجه این طور نبود».
اما واقعیت صحنه کاملاًًً کذب این اظهارات و تهی بودن مطلق خمینی دجال وسارق انقلاب مردم از هرگونه حس وطن پرستی را نشان می‌دهد.

دراین صحنه، صادق قطب‌زاده از نزدیکان خمینی که رئیس رادیو تلویزیون و وزیرخارجه او هم بود، ولی خمینی درنهایت شقاوت او را اعدام کرد، درکنار خمینی نشسته است و سؤال خبرنگار را ترجمه می‌کند.
قطب‌زاده که خودش هم از جواب خمینی یعنی کلمه هیچ تعجب کرده، مجددا به خمینی توضیح می‌دهد و حتی در ترجمه به جای کلمه هیچ عبارت معقولتری را بیان می‌کند.