728 x 90

افزایش مهاجرت کادر پزشکی

مهاجرت پرستاران
مهاجرت پرستاران

دریک نظرسنجی از بیش از ۲۰۰۰ دانشجو و صدها استاد، پزشک، پرستار و فعالان استارتاپ، اکنون ۴۰درصد دانشجویان، ۵۳درصد استادان و ۴۵درصد کادر درمان میل بسیار زیاد به مهاجرت دارند.
تلگرام حکومتی چند ثانیه روز دوشنبه ۹خرداد با انتشار گزارشی تحت عنوان رصدخانه مهاجرت در دانشگاه شریف نوشت، ٨٧درصد از کادر درمان و ۸۰درصد دانشجویان علت اصلی تمایل خود به مهاجرت را شرایط کشور با تأثیر خیلی زیاد و زیاد دانسته‌اند.
مسایل فردی و خانوادگی تأثیر بسیار کمتری بر افزایش میل به مهاجرت دارند.
اصلی‌ترین علل افزایش میل به مهاجرت در دانشجویان، بی‌ثباتی اقتصادی و نارضایتی از شیوه حکم‌رانی و مملکت‌داری و ناامیدی نسبت به آینده کشور است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8a68c674-1e96-40f6-83ff-5488d8503434"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات