728 x 90

16آذر88-قيام,

تصویر پاره پاره خمینی دجال بر صفحه تلویزیون حکومتی نقش بست

-

تصویر پاره شده دجال, پیام سرنگونی محتوم نظام پلید آخوندی است
تصویر پاره شده دجال, پیام سرنگونی محتوم نظام پلید آخوندی است
تصویر پاره پاره خمینی دجال در زیر گامهای مردم و دانشجویان به‌پاخاسته در قیام 16آذر، بر صفحات تلویزیون حکومتی نقش بست و در برابر انظار ایرانیان و جهانیان اعتلا و تعمیق قیام سراسری مردم ایران و عزم جزم خلق قهرمان برای به زیرکشیدن استبداد دینی را به جهانیان نشان داد. خروش مرگ بر دیکتاتور، مرگ برخامنه‌ای، مرگ براصل ولایت فقیه و هدف قراردادن تصاویر منحوس خمینی و خامنه‌ای در این خیزش بزرگ انقلابی و میهنی، ثابت کرد که قیام سرباز ایستادن ندارد و تا تحقق آزادی و حاکمیت مردم به پیش می‌رود.
تلویزیون ولی‌فقیه طلسم شکسته نظام آخوندی، در واکنش سراسیمه هم چون روزهای پایانی دیکتاتوری پیشین به ناگزیر صحنه‌های قیام 16آذر را پخش کرد و طی آن صحنه‌هایی از پاره و لگدمال کردن تصویر منحوس خمینی دجال را به نمایش گذاشت.

شبکه اول تلویزیون آخوندی ضمن این اذعان ناگزیر بر لرزه‌یی که بر پیکر ولایت درهم شکسته خورده است، بیهوده کوشید تا طی یک سناریوی مسخره، قیام پرشور دانشجویان و مردم تهران را وابسته به خارج جلوه دهد و با دجالگریهای ورشکسته و سوز و گداز گفت:
«امروز گروه دیگری در دانشگاه ترجیح دادند با ماهیتی متفاوت از ماهیت ضد آمریکایی 16آذر 32 مراسم این روز را برگزار کنند.
در حالیکه دانشجویان در داخل دانشگاههای مختلف مشغول مراسم سالروز قیام ضد آمریکایی 16آذر بودند عده‌ای که اصلا کاری به این حرفها و کاری به ماهیت این روز ندارند یکسره رفتند سراغ سطل آشغالهای شهرداری و در خیابانهای اطراف دانشگاه چند تا سطل و موتور را آتش زدند تا بهرحال تصویر قابل پخشی برای بیگانگان فراهم کنند. بهرحال حتماًًًًًً رسانه‌های بیگانه و مقامهای غربی از اتش گرفتن این سطل آشغالها و برخی شعارهای ضداسلامی و ضدایرانی این گروه سوم خوشحال شدند…
امروز برخی از رسانه‌های خبری خارجی تلاش کردند فضایی غیرواقعی از مراسم 16آذر و وضعیت تهران ترسیم کنند. در این میان شبکه العربیه که با پول دولت سعودی اداره می‌شود و تلویزیون دولتی انگلیس بی.بی.سی صحنه گردان اصلی بودند.
شبکه العربیه وابسته به عربستان سعودی از نزدیکی‌های ظهر امروز با پخش خبرهای باصطلاح فوری و لحظه به لحظه تلاش کرد تا اوضاع دانشگاهها و به‌ویژه دانشگاه تهران را بسیار متشنج نشان بدهد و اینگونه الغا کند که در تهران درگیریهای گسترده‌ای شروع شده».

تلویزیون العربیه: اغلب دانشگاههای ایران صحنه درگیری میان نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگانی بود که به‌مناسبت بزرگداشت روز دانشجو تظاهرات کرده بودند. دانشجویان طرفدار جریان اصلاح طلب در میدان امام حسین تجمع و به سمت دانشگاه تهران حرکت کردند.

گوینده تلویزیون آخوندی گفت: تلویزیون دولتی انگلیس هم که در تحریف واقعیتها ید طولانی دارد امروز خبرنگار اخراج شده خودش را از ایران به استانبول فرستاده بود و این خبرنگار از هزاران کیلومتر آن طرف تر اوضاع تهران را بسیار متشنج گزارش می‌کرد.

خبرنگار بی.بی.سی: گزارشهای نگران کننده‌یی از تهران می‌رسد و بیم آن می‌رود که درگیریها شکل خشونت‌آمیزی پیدا کند. برداشت من این است که حمایت گسترده‌ای از این تظاهرات وجود دارد و شاید هم در مقایسه با زمان انتخابات میزان حمایت بیشتر شده است.

گوینده تلویزیون آخوندی: البته شبکه‌های آمریکایی هم بیکار نبودند و در کنار دوستان انگلیسی خود مشغول اطلاع رسانی باصطلاح درست و آزاد بودند.

رضا سیاح خبرنگارسی.ان.ان: واقعا دشوار است که برآورد کنیم چه شمار تظاهرکننده امروز در تظاهرات بودند ولی به گفته شاهدان این تظاهرات برگزار شد.

گوینده تلویزیون آخوندی: در این میان خبرنگار شبکه الجزیره انگلیسی هم در روش غیر حرفه‌ای همانند شبکه العربیه گزارشهای غیرواقعی و جهت داری را از تهران ارسال کرد.
گوینده تلویزیون الجزیره. اطلاعاتی که در دست ماست تایید می‌کند که در مناطق مرکزی تهران اوضاع رو به وخامت رفته، رفته اوضاع متشنج تر می‌شود.

گوینده تلویزیون آخوندی: صحنه گردانان تبلیغی ماجرا بعد از چند ساعت فضا سازی خبری و شکست سناریوهای تبلیغی‌شان در صحنه عمل مجبور شدند به برخی واقعیتها اعتراف کنند.