728 x 90

-

العربیه: عکسهای مشترک خامنه‌ای و خمینی به آتش کشیده شد

-

تظاهرکنندگان همچنین  تصاویر منحوس خامنه ای وگماشته ولی فقیه را در تظاهرات16آذر به آتش کشیدند
تظاهرکنندگان همچنین تصاویر منحوس خامنه ای وگماشته ولی فقیه را در تظاهرات16آذر به آتش کشیدند
تلویزیون العربیه امروز گزارشی از قیام16آذر پخش کرد و گفت شب گذشته درتعدادی از دانشگاههای ایران، تظاهرات دانشجویان ادامه داشت. ایران در سالگرد روز دانشجو شاهد تظاهراتی در داخل و خارج از دانشگاهها بود. به‌رغم همه محدودیتهایی که علیه رسانه‌های ارتباط جمعی بجز رسانه‌های وابسته به حکومت اعمال شده بود، تظاهرات روز دانشجو بزرگترین تظاهرات اعتراضی توصیف شده است. شاهدان گفتند که نیروهای امنیتی شلیکهای هشدار دهنده انجام داده و برخی از معترضین که تلاش می‌کردند دولت را مجدداً به چالش بکشند مورد ضرب و جرح قرار دادند.

العربیه افزود: این تظاهرات در داخل و خارج از دانشگاهها سازمان داده شده بود و تهدید به سرکوب همان‌طوریکه علیه تظاهرات قبل شده بود را به چالش کشید. در تهران دانشجویان در میدانهای عمومی اطراف دانشگاه تهران تجمع کردند این تظاهرات از میدان انقلاب، فردوسی و هفت تیر، امام حسین، فلسطین، ولی‌عصر و میدانهای دیگر که محلهایی برای اعتراضهای شده است شروع شد. تظاهر کنندگان به سمت دانشگاه حرکت کردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. نیروهای امنیتی از گاز اشک‌آور علیه دانشجویان استفاده کردند و صدای شلیک نیز شنیده شد و ده‌ها تن دستگیر شدند.

العربیه افزود: در این تظاهرات، به آتش کشیدن عکس احمدی‌نژاد احساسات تظاهر کنندگان را برانگیخت و آنها ابتدا عکس خامنه‌ای و سپس عکس مشترک خامنه‌ای و خمینی را به آتش کشیدند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/62e8d94b-e139-4db9-bc9d-897565905a38"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات