728 x 90

دستگيريهاي گسترده,

از سرنوشت محمد نیکبخت زندانی سیاسی، اطلاعی در دست نیست

-

زندانی سیاسی محمد نیکبخت
زندانی سیاسی محمد نیکبخت
بنا‌به گزارشهای دریافتی سه ماه است از محل نگهداری زندانی سیاسی محمد نیکبخت که پیشتر در زندان مرکزی اصفهان محبوس، اطلاعی در دست نیست. خانواده این زندانی گفته‌اند، پس از روز30خرداد وی توسط بنایی جنایتکار رئیس حفاظت و اطلاعات زندان دستگرد اصفهان احضار شده و پس از توهین و ضرب و شتم به نقطه نامعلومی منتقل شده است و از آن تاریخ تاکنون هیچ خبری از او نیست و کسی پاسخگو نمی‌باشد. زندانی سیاسی محمد نیکبخت بیش از 5سال در زندانها و بازداشتگاههای مخوف وزارت اطلاعات رژیم آخوندی در اصفهان به اتهام هواداری از مجاهدین تحت وحشیانه‌ترین شکنجه‌های جسمی و روحی قرار داشته است و بارها از سوی دژخیمان زندان اصفهان مورد تهدید حذف فیزیکی قرار گرفته بود. وی هم‌چنین به اتهام هواداران از مجاهدین به سلول انفرادی در زندان مرکزی اصفهان معروف به بند الف-ط منتقل شده و تحت شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفته است. بند الف-ط زندان دستگرد اصفهان یکی از مخوفترین بندهای تحت مسئولیت وزارت بدنام اطلاعات می‌باشد که شکنجه و بازجویی فعالان سیاسی و دانشجویی در این بند انجام می‌شود.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات