728 x 90

شهيدان قيام,

جزئیات شکنجه و شهادت دکتر زهرا بنی‌یعقوب از زبان مادر سوگوارش

-

ImgTemp
ImgTemp
مادر دکتر زهرا بنی‌یعقوب با تأکید بر این که شکنجه شده‌ها نباید سکوت کنند، جزییاتی از شهادت دخترش توسط دژخیمان رژیم آخوندی در زندان همدان را اعلام کرد. وی گفت: جنازه دخترش را در حال که گلویش بریده و ران و پایش کبود بود به آنها تحویل داده بودند و معلوم بود که او در برابر خواسته‌ای مقاومت کرده و درگیر شده است. مادر دکتر زهرا بنی‌یعقوب افزود: زهرا شکنجه شده بود. گلویش جای بریدگی داشت و ران و پای چپ اش هم کبود بود. سرش هم ورم کرده بود و یک تیکه مثل اینکه به جایی خورده باشد سرش برجسته شده بود. از کسی شنیدیم که اول صدای جرو بحث می‌آمده از اتاقی که زهرا در آن زندانی بوده و بعد صدای جیغی و بعد سکوت. فکر می‌کنم زهرا حرف زور قبول نکرده و درگیر شده‌اند و زهر را زده‌اند و سرش به جایی خورده و بعد کشته شده. خدا از آنها نگذرد. یعنی می‌بینم روزی را که قاتلان بچه‌ام مجازات بشوند حالا چه عمد و چه غیر عمد. اگر به شکایت ما درست رسیدگی می‌کردند این همه مأمور جرات نمی‌کردند بچه‌های مردم را شکنجه کنند و بکشند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c98750e1-0fb6-4efe-9c4a-0de97270373f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات