728 x 90

سخنرانی فردریک آنسل، نویسنده و محقق ژئوپلتیک متخصص در امور خاورمیانه در کنفرانس بین‌المللی ایران: چشم‌انداز تغییر

فردريك آنسل، نويسنده و محقق ژئوپلتيك متخصص در امور خاورميانه
فردريك آنسل، نويسنده و محقق ژئوپلتيك متخصص در امور خاورميانه

پیشروی رژیم ایران در منطقه ۵نقطه است. اولین آن، مهم‌ترین، به شما می‌گویم حزب‌الله است با استدلال بسیار جالب از جمهوری اسلامی از سال ۱۹۸۲، از زمان ایجاد این گروه سیاسی، اجتماعی و به‌خصوص پلیسی و نظامی در جنوب لبنان، استدلال این بود که شیعیان جنوب لبنان باید از نظر اجتماعی و اقتصادی نمایندگی شوند. من می‌گویم - این یک دولت در دولت، امروز در لبنان است و بدتر از آن این گروهی است که حتی به پیمان‌های عربی احترام نمی‌گذارد.

به‌طور خاص، مسلماً در سوریه است که (رژیم) ایران یک شکل واقعی از امپریالیسم بسیار سخت را به‌کار می‌گیرد. و همچنین ارتکاب جنایات در بخشی از جمعیت و علیه تعدادی از مخالفان دیکتاتور سوریه، نه تنها با استقرار، نه فقط به‌عنوان سرباز کماندو، بلکه با استقرار پایگاههای نظامی واقعی ثابت بر روی زمین مشکل ایجاد می‌کند؛ لذا هدف تداوم و پایگاههای نظامی که در آن موشکهای بالستیک ذخیره شده برای تهدید کاملاً تمام منطقه، کل خاورمیانه، محدوده موشکی نه تنها به مرزهای ایران، بلکه در سوریه نیز اعمال شده و کل منطقه را تهدید می‌کند.

از لحاظ هزینه‌ها و این به‌خوبی الآن مطرح شد، خسته از جنگهای (رژیم) ایران در خارج، به‌خصوص یکی که من آن‌ را مطرح کردم و در سوریه ادامه دارد، مردم ایران -و ما طی چندین ماه و چند سال اخیر آن‌ را بارها شنیده و خوانده‌ایم- به تنگ آمده‌اند.