728 x 90

سخنرانی فرانسیس تاونزند، مشاور پیشین رئیس‌جمهور آمریکا در امور امنیت و تروریسم در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس

فرانسيس تانزند، مشاور پیشین رئيس‌جمهور آمريكا در امور امنيت و تروريسم
فرانسيس تانزند، مشاور پیشین رئيس‌جمهور آمريكا در امور امنيت و تروريسم

می‌دانید، نگاه می‌کنم و اینجا همهٔ این زنان فوق‌العاده را می‌بینم که بخشی از جنبش هستند و توسط خانم رجوی که بسیار الهام‌بخش هستند رهبری می‌شوند.

زنان به رهبری این جنبش ادامه خواهند داد و این یکی از بزرگترین تهدیدات برای این رژیم است.

یک لحظه به من اجازه بدهید یک نکته را به زنان جوان بگویم. خانم رجوی در اظهارات خودشان درباره گل‌های سرخ صحبت کردند. ای زنان جوانی که امروز در اینجا حاضرید، مادران و مادربزرگ‌های شما این مبارزه را هدایت کرده‌اند. شما گل‌های سرخ آینده هستید که ما را به یک ایران آزاد رهبری خواهید کرد.
من واقعاً تحت تأثیر قرار گرفته‌ام از دیدن ۳زن اشرفی که روی سن امروز با ما از آنجا صحبت کردند. به آنها می‌گوییم ما به شجاعت شما افتخار می‌کنیم. ما از شجاعت شما الهام می‌گیریم و زنان هم‌چنان به رهبری این مسیر ادامه می‌دهند و برای شما و برای زنان در تهران مبارزه می‌کنند.

متشکرم