728 x 90

سخنرانی رانجانا کماری، مبارز حقوق زنان از هند در گردهمایی مقاومت ایران در پاریس

رانجانا كماری، مبارز حقوق زنان از هند
رانجانا كماری، مبارز حقوق زنان از هند

خانم رجوی عزیز، بانوی پرآوازه در امید و شجاعت برای آزادی و رهایی،

این مایه افتخار و سرفرازی ماست که این بیانیه را امشب در چنین گردهمایی بزرگی از هواداران و افرادی که برای آزادی مبارزه می‌کنند، تقدیم کنیم و من اکنون می‌گویم که زنان ایرانی همان کسانی هستند که صفحه تاریخ ایران را در قرن بیست‌ویکم ورق خواهند زد و آنها شایسته حمایت تمامی آزادی‌خواهان در جهان می‌باشند. ما امضاکنندگان این بیانیه مشترک که توسط مقامات عالی‌رتبه و حامیان حقوق زنان ارائه شده، حمایت خود را از این اعلامیه ابراز می‌کنیم و من از همکارم دعوت می‌کنم که (به روی سن) بیاید.

«شورش شجاعانه زنان ایران علیه رژیم برای این نیست که از این رژیم زن‌ستیز چیزی بخواهند، بلکه برای پایان‌دادن به دیکتاتوری مذهبی در تمامیت آن و برپایی دموکراسی و آزادی است. به‌طور واقعی زنان در ایران نیروی تغییر هستند، ما از زنان شجاع ایران تقدیر و حمایت می‌کنیم. زنگ‌های خطر برای رژیم ایران به‌صدا درآمده است، در گام اول توسط زنان ایران و در گام بعد توسط ملت ایران. پیام مردم ایران به رژیم این است که روزهای شما به شمارش افتاده، تغییر دموکراتیک اجتناب‌ناپذیر است و آلترناتیو در اینجا در دسترس است. قیام و تظاهرات در ایران مظهر ۴دهه مقاومتی ادامه‌دار و درخشان علیه استبداد زن‌ستیز است. آزادی ایران نزدیک است، برای این‌که ایرانیان به‌وضوح و به‌روشنی تصمیم خودشان را مبنی بر تغییر رژیم و برقراری یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین از دولت ابراز کرده‌اند.

بنابراین روزهای حکومت دیکتاتوری و استبداد مطلقه به شمارش افتاده است، برای این‌که مردم و زنان ایران به مبارزه برخاسته‌اند».

متشکرم

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f78e6221-cb2d-492c-8405-caf0c9080c90"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات