728 x 90

تظاهرات گسترده مردم

اسامی شهدای کوی دانشگاه تهران اعلام شد

-

حمله ماموران سرکوبگر به کوی دانشگاه تهران
حمله ماموران سرکوبگر به کوی دانشگاه تهران
براساس آخرین خبرهای دریافتی، اسامی پنج تن از شهدای کوی دانشگاه تهران عبارت است از فاطمه براتی - کسری شرفی - مبینا احترامی - کامبیز شعاعی و محسن ایمانی. در اعتراض به این جنایت دژخیمان رژیم آخوندی بیش از دو هزار نفر از دانشجویان هم اکنون در مسجد دانشگاه تهران تحصن کرده‌اند. متحصنین خشمگین شعار می‌دهند: «نه سازش، نه تسلیم، نبرد با دیکتاتور»، «دریدند، دریدند، کوی و به خون کشیدند»، برادر شهیدم راهت ادامه دارد. بنا‌به گزارشهای دریافتی هر لحظه بر تعداد متحصنین افزوده می‌شود. مأموران جنایت‌پیشه رژیم آخوندی علاوه بر حمله به خوابگاه کوی دانشگاه، به خوابگاههای دیگر نیز به طرز وحشیانه‌یی حمله کرده‌اند. دانشجویان می‌گویند: خوابگاه خیابان وزرا دانشگاه علامه با خاک یکسان شده است. به خوابگاه خیابان به آفرین علامه خسارات جدی وارد شده است و خوابگاه موسوم به شهید همت نیز دچار خسارات زیادی شده است. دانشجویان دانشگاه تهران هم‌چنین امروز در مقابل دانشگاه شعار می‌دادند فریاد هر ایرانی، آزادی آزادی و مرگ بر دیکتاتور. بنا‌به خبر دیگری امروز بیش از هزار نفر از دانشجویان دانشگاه شریف با سر دادن شعارهای مرگ بر دیکتاتور و حکومت کودتا، استعفا، استعفا، در محوطه این دانشگاه تظاهرات کردند. دانشجویان از ساعت 10صبح امروز در اطراف دانشگاه تظاهرات کردند. آنها با مأموران سرکوبگر که مانع ورود آنها به دانشگاه می‌شدند، درگیر شدند و با شکستن در اصلی دانشگاه وارد این دانشگاه شدند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a95255f1-1bd5-4367-b443-b4fc2d664a69"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات