728 x 90

ما دماغهٴ کشتی پیروزی را در افق اقیانوس خلق‌ها می‌بینیم!

مجاهد شهید ناصر صادق
مجاهد شهید ناصر صادق
«... شمایی که این افراد را به زنجیر کشیده‌اید و محاکمه می‌کنید، شمایی که به آسانی آب خوردن، حکم اعدام یا زندانی شدن این جوانان را امضا می‌کنید، آیا تا کنون لحظه‌ای فکر کرده‌اید که چرا هر روز بیش از پیش، روشنفکران ما دست از جان شسته و در این راه قدم می‌گذارند؟

آیا باز هم انتظار دارید ملت که جواب خواسته‌های قانونی و طبیعی و عادلانه‌اش، با رگبار گلوله و سرنیزه داده می‌شود، ساکت بنشیند و دست به اسلحه نبرد؟

امروز ملت قهرمان ما حق خود را با مبارزه مسلحانه، با تفنگ، از کام غاصبین حقوق خود بیرون می‌کشد و این راهی است که ملت ما پس از 70سال مبارزه و دادن دهها هزار قربانی، شناخته است. طبیعی است چون ملتی بخواهد قدم در مرحله مبارزه مسلحانه بگذارد، باید متحمل قربانی‌های فراوان شود».

«ای توده‌های خلق! اگر امروز فرزندان شما در زیر رگبار گلوله‌ها جان می‌سپارند و یا در زیر شلاقهای رژیم به فریاد درآمده‌اند، اگر شرایط موجود بسیار سخت و غم‌افزاست، اما ما به شما نوید می‌دهیم، ما به شما طلوع فجر را در شب تاریک مژده می‌دهیم، ما دماغهٴ کشتی پیروزی را در افق اقیانوس خلق‌ها می‌بینیم، ما طلوع صبح را می‌بینیم، ما پیروزی توحید را می‌بینیم!».
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7ae289a5-e487-47e7-800f-644dbb09a794"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات