728 x 90

-

وفیق سامرایی: رژیم ایران بر طبل شقه کشورهای عربی می‌کوبد

-

وفیق السامرایی
وفیق السامرایی
ژنرال وفیق سامرایی، مشاور سابق امنیت ملی عراق در مقاله‌یی در روزنامه الزمان نوشت: می‌توان موضع کشورهای عربی در اجلاس هفته گذشته ابوظبی مبنی بر ضرورت توقف دخالتهای غیر عربی در امور کشورهای عربی را گامهای نخست برای مقابله با نفوذ رژیم ایران در خاورمیانه و تلاش این رژیم برای سلطه بر لبنان، فلسطین و عراق توصیف نمود. ژنرال وفیق سامرایی افزود: واقعیت این است که رژیم ایران بر طبل شقه کشورهای عربی می‌کوبد و تلاش می‌کند برای پیشبرد طرحها و منافع خود در منطقه، خود را میان کشورهای عربی و غرب نشان دهد. این رژیم مرتد با 85میلیارد دلار درآمد نفتی که در سال داشته، هیمنه خود را بر مردمش تحمیل کرده است، بدون اینکه توجهی به مشقات زندگی آنان داشته باشد. در عوض، سالانه برای سازمانها و گروههای مسلح و احزاب به منظور ناآرام کردن وضعیت عربی هزینه می‌کند. واقعیت این است که رژیم ایران نقش مخربی در منطقه دارد و به رغم همه ادعاها و فعالیتهایش با سوءاستفاده از دین، کشورهای عربی و مردمشان، این رژیم را تهدید امنیتی برای خود می‌دانند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9a8c3c3f-eed9-4954-b04e-5b357e67d1af"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات