728 x 90

هزار دانشجوی دانشگاه هنر تهران، با مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی درگیر شدند

تجمع اعتراضی دانشجویان -
تجمع اعتراضی دانشجویان -
بیش از هزار نفر از دانشجویان دانشگاه هنر تهران، برای دومین روز متوالی با مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی و یگان ضدشورش درگیر شدند. روز چهارشنبه دانشجویان در اعتراض به اخراج دو تن از دانشجویان که به بهانه آخوند ساخته بدحجابی اخراج شده بودند، تجمع کردند. دانشجویان هم‌چنین خواستار اخراج آخوندهایی شدند که تحت عنوان استاد در دانشگاه هنر تدریس می‌کردند. دانشجویان ساعت 11 وسی دقیقه با زدن قاشقهای خود بر روی سینهای خالی غذا اعتراض خود را آغازکردند. صدای این اعتراض به بیرون دانشگاه هنر در خیابان ولی عصر تهران رسید و نظر مردم را به این اعتراض جلب کرد. مأموران نیروی انتظامی و یگان ضدشورش که در مقابل دانشـگاه ایستاده بودند ناگهان در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی به دانشجویان حمله کرده و با باتون دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. روز پنجشنبه نیز اعتراض و اعتصاب دانشجویان ادامه داشت. دانشجویان با حمل پلاکاردهایی خواستار رسیدگی فوری به خواسته‌های خود شدند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/bafdd2cd-2167-4ac6-9437-89b0c6b1d837"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات