728 x 90

انجمن حقوق‌بشری به قابیل دست نزنید: اعدام مصطفی صالحی از زندانیان تظاهرات دیماه۹۶ را محکوم می‌کنیم

انجمن حقوق‌بشری به قابیل دست نزنید
انجمن حقوق‌بشری به قابیل دست نزنید

انجمن حقوق‌بشری به قابیل دست نزنید- ایتالیا

محکومیت اعدام زندانی قیام مصطفی صالحی و فراخوان به ابتکارعمل ملل متحد برای تحقیق درباره زندانهای ایران و روشن کردن حقایق مربوط به‌قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۶۷

انجمن حقوق‌بشری به قابیل دست نزنید در ایتالیا با صدوراطلاعیه‌یی اعدام وحشیانه زندانیان قیام مصطفی صالحی را جنایتی شرم‌آور توصیف و اعلام کرد: «اعدام مصطفی صالحی یکی از زندانیان تظاهرات ضدحکومتی دیماه۹۶ در زندان دستگرد اصفهان را محکوم می‌کنیم. انجمن به قابیل دست نزنید از سازمان ملل خواستار محکوم کردن این اعدام و بازدید از زندانهای ایران است.اعدام صالحی اقدامی برای ایجاد ترس و وحشت در برابر هر گونه مخالفت علیه رژیم ایران است. به همین خاطر ضروری است ابتکار عملی از طرف سازمان ملل متحد برای تحقیق در مورد زندانهای ایران صورت گیرد. جامعه بین‌المللی نمی‌تواند در برابر اعمالی مانند اعدام صالحی بی‌تفاوت بماند، هم‌چنان که بایستی حقایق مربوط به‌قتل‌عام ۳۰هزار مخالف سیاسی در سال۱۳۶۷ روشن شود. سرکوب فیزیکی مخالفان که هم‌چنان تکرار می‌شود بایستی ما را به‌عنوان کشورهای به‌اصطلاح دموکراتیک و مماشاتگر در مقابل رژیم آخوندها، شرمگین کند». (اطلاعیه مطبوعاتی انجمن به قابیل دست نزنید شنبه ۱۸مرداد)