728 x 90

1500تن از مردم فرحزاد تهران، در اعتراض به حمله وحشیانه به دستفروشان، با ماموران سرکوبگر درگیر شدند

درگیری جوانان با ماموران سرکوبگر - آرشیو
درگیری جوانان با ماموران سرکوبگر - آرشیو
بیش از 1500تن از مردم فرحزاد تهران در اعتراض به حمله وحشیانه مأموران نیروی انتظامی و شهرداری رژیم به دستفروشان این منطقه، تجمع کردند و با آنان درگیر شدند. بنا‌به گزارشهای دریافتی ساعت 12روز چهارشنبه در فرحزاد بیش از صد نفر از مأموران نیروی انتظامی، مأموران شهرداری و لباس شخصی به دستفروشان این منطقه حمله کردند و تمامی وسائل آنان را با لودر تخریب کردند. دستفروشان زحمتکش که تنها وسیله امرار معاششان از بین رفته بود به مقاومت در مقابل یورش وحشیانه مأموران رژیم پرداختند. مأموران جنایت پیشه رژیم معترضان را مورد ضرب و شتم قراردادند. مردمی که شاهد این صحنه بودند به حمایت از دستفروشان پرداختند و با مأموران رژیم درگیر شدند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/cf65a572-e815-47bf-9d09-250e0af41563"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات