728 x 90

کلیسای پروتستان آلمان، مجازات اعدام تحت عنوان ارتداد را محکوم کرد

اعدام جوانا ن در رژیم آخوندی
اعدام جوانا ن در رژیم آخوندی
ولفگانگ هوبر، رئیس کلیسای پروتستان آلمان در شهر برمن گفت: «با این لایحه که حق آزادی مذهبی پایمال می‌شود. این لایحه نه فقط شامل مردم در ایران می‌شود، بلکه در مورد مسیحیان ایرانی هم که در آلمان به دین مسیح روی آورده و از بیم پیگرد از این کشور تقاضای پناهندگی کرده‌اند اعمال خواهد شد. مجلس ارتجاع روز 9سپتامبر امسال این لایحه را تصویب و برای تأیید به شورای نگهبان رژیم ارجاع شد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات