728 x 90

-

آیت‌الله حسین المؤید: رژیم خامنه‌ای شاهد پس رفت نفوذش در حوزه‌های علمیه بوده است

-

آیت الله حسین موید
آیت الله حسین موید
آیت‌الله حسین المؤید از مراجع شیعی عراق در مصاحبه با تلویزیون العربیه با اشاره به فوت آیت‌الله منتظری گفت: من فکر می‌کنم که رژیم خامنه‌ای اگر تثبیت کنترل خودش و سرکوب وفریب ودجالیت وتحریک مردم را ادامه دهد، در میان حوزه‌های علمیه شاهد پس رفت نفوذ خودش خواهد بود؛ چرا که منتظری کسی بود که نظریاتش را با شجاعت بیان می‌کرد و هم‌چنین شجاعت در مواضعش از دیگران متمایز بود.

وی افزود: در نتیجه رژیم خامنه‌ای از فوت منتظری برای کنترل هر چه بیشتر خود بر حوزه‌ها استفاده خواهد کرد مگر در صورتی که یک اتفاق ناگهانی بوقوع بپیوندد مگر اینکه مخالفین بتوانند خود را بر واقعیت سیاسی ایران تحمیل کنند که من فکر می‌کنم این امر بایستی یک انتخاب سرنوشت ساز برای مخالفان باشد…
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/75c6d4f4-19a2-40e9-a1c3-f91ec5847160"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات