728 x 90

اشتاندارد: اعتصاب چند روزه بازار، دولت احمدی نژاد را در تنگنا قرار داد

صحنه هایی از اعتصاب بازاریان اصفهان
صحنه هایی از اعتصاب بازاریان اصفهان
روزنامه اشتاندارد چاپ اتریش نوشت: اعتصاب چند روزه بازار شهرهای بزرگ دولت احمدی نژاد را در تنگنا قرار داد. این روزنامه افزود: بازایان معترض معتقدند افزایش سه درصدی مالیات، قیمت کالاهارا حداقل تا دوازده درصد افزایش خواهد داد و باعث افت شدید فروش خواهد شد. اشتاندارد افزود: اعتصاب بازاریان ایران واکنشی طبیعی به وضعیت نابسامان اقتصادی است. بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی نرخ تورم در ماه جاری میلادی به بیش از 29 درصد افزایش یافته است. این اوضاع در ایران که از اعتصاب در بازار اصفهان شروع شد روزهای اغازین پیروزی انقلاب در 30سال گذشته را در ذهن تداعی می کند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/728b2761-f77c-457d-991e-075b8eaee997"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات