728 x 90

طلافروشان مشهد تجمع اعتراضی برگزار کردند

 اعتصاب بازاریان - آرشیو
اعتصاب بازاریان - آرشیو
بنا به خبری از مشهد، طلافروشان این شهر روز یکشنبه اعتصاب کردند. اعتصابیون در مقابل ساختمان اتحادیه طلا فروشان تجمع اعتراضی برگزار نمودند. تجمع کنندگان که بیش از هزار نفر بودند، خواهان لغو کامل قانون چپاولگرانه رژیم آخوندی برای افزایش مالیاتها شدند.اعتصاب بازار اصفهان و شیراز نیز روز یکشنبه همچنان ادامه داشت
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8595e2f6-497b-4f69-84a5-4e88ab21e641"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات