728 x 90

اعتصاب بازاریان، یک اعتراض علیه سیاستهای اقتصادی کابینه پاسدار احمدی نژاد

اعتصاب بازاریان
اعتصاب بازاریان
رضا بهزادیان رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع رژیم اعتصاب بازاریان را یک اعتراض علیه سیاستهای اقتصادی کابینه پاسدار احمدی نژاد دانست و گفت: این اعتصاب فراتر از خواستهای صنفی رفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه وی افزود: این دولت تصمیمهای خود را بدون در نظرگرفتن نظر کارشناسان اقتصادی و تجار اتخاذ کرده است. حرکت بازار یک واکنش طبیعی به نحوه رفتار دولت می باشد.خبرگزاری فرانسه با عنوان بازار تهران همچنان تعطیل است افزود: این اعتصابات، از مغازه‌های طلافروشان در روز چهارشنبه هفته گذشته شروع شد و سپس به نساجیها و بازار فرش فروشان گسترش یافت و روز یکشنبه به اوج خود رسید.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7a2c8e0b-bbac-4680-b53f-8d346cc59f62"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات