728 x 90

روزنامه حکومتی سرمایه: بازار تهران به حالت نیمه تعطیل درآمده بود

اعتصاب بازاریان
اعتصاب بازاریان
روزنامه حکومتی سرمایه با عنوان گسترش اعتصاب در بازار تهران ، به این حرکت اعتراضی اذعان کرد و نوشت: روز گذشته کل بازار تهران به حالت نیمه تعطیل درآمده بود و اعضای صنف کفاشان و فروشندگان پوشاک، فرش و طلافروشان نیز به حمایت از دیگر اعتصاب کنندگان به جمع آنها پیوستند.اعتصاب کنندگان صنف طلافروش اعلام کردند تا زمانی که نتیجه موردنظرشان حاصل نشود، به اعتصاب خود ادامه می دهند. این منبع حکومتی به شکست تلاشهای کارگزاران رژیم آخوندی برای فرونشاندن این حرکت اعتراضی اعتراف کرد و نوشت: رئیس اتحادیه فرش فروشان که روز گذشته برای بازکردن مغازه به بازار رفته بود نتوانست اعضای صنف را به پایان اعتصاب متقاعد کند و فرصت دو ماهه احمدی نژاد نیز نتوانسته است از تعطیل شدن بازارها جلوگیری کند و دیروز در ادامه تعطیلی ها، بازار فرش فروش های تهران نیز تعطیل شد. فراهانی عضو هیات رئیسه شورای اصناف رژیم گفت: وقتی آقای رئیس جمهور اجرای قانون را دو ماه به تعویق می اندازد ولی هنوز کسبه اقدام به تعطیلی بازار می کنند به این معنا است که اینها از جای دیگری خط می گیرند
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2ff2feb3-e04b-4526-877f-6fd6fe305021"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات