728 x 90

اعتصاب سراسری در بازار اصفهان یادآور ایام انقلاب سال 1357 بود

بازار اصفهان
بازار اصفهان
روزنامه واشیگنتن پست نوشت: اعتصاب سراسری در بازار اصفهان یادآور ایام انقلاب ایران در سال 1357 بود. واشینگتن پست افزود: روز چهارشنبه، در یک اعتصاب عمومی بی سابقه، مغازه داران خشمگین، از باز کردن مغازه های خود در بازار مرکزی شهر اصفهان خودداری کردند. بسیاری از بازاریان در تهران ، مشهد و تبریز نیز در اعتراض به افزایش مالیاتها، از فروش کالاهای خود، امتناع کردند. محمد عارف، رییس شورای اتحادیه‌های صنفی گفت: اوضاع در بازار اصفهان بسیار آشفته بود. نگرانیهایی وجود داشت که این اعتصاب سیاسی شود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/dfbd9da1-d0d3-4685-af24-ea124ee9dcfd"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات