728 x 90

قربانی‌فر کارشناس حکومتی: حکمرانی در «نظام» بر اساس گروه و قبیله‌ای است

رئیسی جلاد
رئیسی جلاد

قربانی‌فر اقتصاددان حکومتی روز دوشنبه ۷فروردین، در گفتگو با رسانه حکومتی اقتصاد ۲۴، فروپاشی اقتصادی در آشفته بازار دولت جلاد رئیسی را «جهالتی اقتصادی» عنوان کرد و اظهار داشت: «دولت رئیسی ۷صفحه برنامه هم ندارد چه برسد به ۷۰هزار صفحه».

وی به بن‌بست کامل نظام در عرصه‌های مختلف وضعیت کنونی اعتراف کرد و به زبان معکوس با اشاره به یک نمونه نگاه امنیتی نظام در زمینه روند بودجه و اختصاص دادن بودجه کلان به «نهادهای انقلابی» که همان نهادهای سرکوب در هنگامه قیام‌هاست، گفت: در ابتدا باید به این موضوع اشاره کنم که سال۱۴۰۲ مانند سال۱۴۰۱ قرار نیست اتفاق خاصی رخ بدهد...
اخیراً نیز وقتی روند بودجه را که بررسی و مطالعه کردم متأسفانه مخارج دولت به‌شدت افزایش پیدا کرده است... بودجه بیش‌تر نهاد‌ها به‌ویژه نهاد‌های انقلابی (؟!) بین ۳۵ تا ۴۵درصد زیاد شده است...
وی در بخشی دیگری در مورد سیاست خارجی نظام گفت: یکی از مشکلات این بوده است که سیاست خارجی این دولت روشن نیست؛ این‌که می‌خواهد با دنیا در تعامل باشد یا تقابل مشخص نیست. البته هیچ‌یک از سیاست‌های آن تاکنون با تعامل نبوده است...
وی به ماهیت «حکمرانی» هزار فامیل نظام مافیایی آخوندی در غارت و چپاول اعتراف کرد و گفت: در تمام دنیا نظام حکم‌رانی بر اساس تدبیر امور است یعنی تلاش می‌کنند برای اداره کشور بهترین نیرو‌های متخصص را به کار بگیرند. اما در جمهوری اسلامی انتخابات بیش‌تر بر اساس گروه و قبیله‌ای است و بر اساس استعداد و دانش و توانایی نیست...

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d4fd6e71-2e57-460e-9648-98595f643049"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات