728 x 90

ترس و وحشت آخوندها از اعتصاب سراسری بازاریان

اعتراضات بازاریان
اعتراضات بازاریان
کاشفی از کارگزاران رژیم آخوندی در امور بازاریان کرمانشاه با وحشت گفت: آغاز اعتصاب و تعطیلی بازار در شهرهای بزرگ به دلیل اعتراض به اجرای قانون افزایش مالیات موجب می‌‏شود این شیوه در کشور همه‌‏گیر شود ادامه این روند موجب می‌‏شود، صدای اعتراض از شهرهای کوچک هم شنیده شود و بازاریان، اعتصاب و تعطیلی را در دستور کار قرار دهند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f62d8ca9-474b-446f-812a-801732c5cde6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات