728 x 90

رویتر: مقاومت ایران، بر دولت انگلستان پیروز شد

گردهمایی مجاهدان شهر اشرف
گردهمایی مجاهدان شهر اشرف
حکم تاریخی دادگاه انگلستان درباره لغو نامگذاری تروریستی سازمان مجاهدین خلق ایران، مورد توجه مهمترین رسانه های بین المللی فرار گرفت. خبرگزاری رویتر اعلام کرد: مقاومت ایران براساس حکم دادگاه بر دولت انگلستان پیروز شد . مقاومت ایران اعلام کرد که پس از هفت سال در یک نبرد قانونی به پیروزی رسیده است. حکم دادگاه تصریح میکند که سه قاضی ارشد انگلستان تأیید کردند که دولت انگلیس در نامگذاری این گروه مقاومت اشتباه کرده است. مریم رجوی، پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران ، به خبرگزاری رویتر گفت: این حکم ثابت کرد برچسب تروریستی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران نامشروع بوده است . در یک مصاحبه تلفنی از پاریس، خانم رجوی افزود: دولت های غربی و انگلستان از مردم و مقاومت ایران بخاطر این برچسب ننگین وخفت بار، یک عذرخواهی بدهکار هستند. زمان آن رسیده که آنها مقاومت مردم ایران را برای کسب دموکراسی به رسمیت بشناسند . خانم رجوی افزود: خارج کردن (نام مجاهدین) از لیست تروریستی انگلستان سرمایه‌های منجمد شده سازمان مجاهدین خلق ایران را آزاد میکند. خبرگزاری فرانسه با عنوان دولت بریتانیا بر سر موضوع گروه مقاومت ایرانی شکست خورد اعلام کرد: روز چهارشنبه سازمان مجاهدین خلق ایران از حکم دادگاه انگلستان استقبال کرد و خواستار آن شد که از لیست سازمان های تروریستی اتحادیه اروپا نیز خارج شود. مریم رجوی ، پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران گفت، اینک اروپا باید مقاومت ایران و مبارزه آن برای دمکراسی در این کشور را برسمیت بشناسد . روزنامه تایمز لندن نوشت: به دولت بریتانیا فرمان داده شده تا نام مقاومت ایران را از لیست سازمان های ممنوعه تروریستی خارج کند. تایمز لندن با عنوان قاضی دادگاه حکم کرد که گروه ایرانی در تروریسم دخالت نداشته است . افزود در یک ضربه دیگر به قانون ضدتروریسم، لرد فیلیپس، رئیس کل دادگاه استیناف انگلستان گفت هیچ مدرکی دال بر اینکه سازمان مجاهدین خلق ایران اخیرا در تروریسم دخالتی داشته است، وجود ندارد. واشینگتن پست باعنوان « مقاومت ایران براساس حکم دادگاه بر دولت انگلستان پیروز شد .»، این خبر را درج کرد. واشینگتن پست به نقل از رئیس جمهور برگزیده مقاومت نوشت: دولت های غربی و انگلستان به مردم و مقاومت ایران بخاطر برچسب ننگین وخفت آور تروریستی باید عذرخواهی کنند. زمان آن رسیده که آنها مقاومت مردم ایران را برای کسب دموکراسی به رسمیت بشناسند . واشینگتن پست افزود خانم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت گفت امیدوار است حکم دادگاه انگلستان به خاتمه ممنوعیتهای مشابهی که توسط اتحادیه اروپا اعمال شده، راه ببرد. انگلستان و اتحادیه اروپا باید مقاومت ایران را به رسمیت بشناسند. تغییر رژیم توسط مردم و مقاومت سازمانیافته ایران تنها چاره برای مقابله با تهدید فزاینده رژیم ملاهای ایران است . نیویورک تایمز باعنوان « دادگاه انگلستان حکم داد که مقاومت ایران یک گروه تروریستی نیست»، نوشت: در میان جشن و سرور هواداران سازمان مجاهدین که به طور همزمان در لندن، پاریس و عراق، برگزار شد، این سازمان اعلام کرد گام بعدی لغو نامگذاری تروریستی توسط اتحادیه اروپا است. این روزنامه افزود: بعد از یک نبرد 7ساله، دادگاه استیناف بریتانیا روز چهارشنبه حکمی صادر کرد مبنی‌بر اینکه دولت این کشور اقدامش برای قرار دادن نام سازمان مجاهدین خلق در لیست گروه های تروریستی اشتباه بوده است. هرالد تریبیون بین المللی نوشت: سازمان مجاهدین خلق ایران، استدلال می کند که پیروزی در دادگاه بریتانیا موجب خواهد شد که مشروعیت مقاومت ایران در سطح اروپا نیز مورد تایید قرار گرفته و بطور بالقوه از آزادی عمل بیشتری در سراسر این قاره برخوردار شود. شبکه تلویزیون بی.بی.سی در پایگاه اینترنتی خود گزارشی منتشر کرد تحت عنوان به دولت اجازه به چالش کشیدن حکمی را که طی آن گفته شده نام اپوزیسیون ایران باید از لیست سازمان های ممنوعه تروریستی خارج شود، داده نشد . در این گزارش آمده است: دادگاه استیناف حکم کرد که دادگاه پوئک در رأی خود به منظور خارج کردن سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست سیاه درست عمل کرده است. شبکه تلویزیون بی.بی.سی افزود: شورای ملی مقاومت ایران از این تصمیم دادگاه انگلستان استقبال کرد. پس از اعلام این حکم، دکتر علی صفوی، عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران گفت: وزیر کشور انگلستان اکنون باید حکمی را به پارلمان این کشور ارائه دهد تا سازمان مجاهدین خلق را از لیست تروریستی خارج کند . خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد: روز چهارشنبه دادگاه استیناف، رای یک دادگاه پوئک را مبنی بر این که مقاومت ایران نباید بعنوان یک سازمان تروریستی نامگذاری شود تائید کرد. تلویزیون اسکای نیوز انگلستان اعلام کرد: دادگاه انگلستان حکم کرد که دولت انگلستان بایستی نامگذاری اپوزیسیون ایران بعنوان یک گروه تروریستی را لغو کند. روزنامه دیلی میل چاپ انگلستان با عنوان اپوزیسیون ایران از لیست ترور انگلستان خارج شد نوشت: یک قاضی به جکی اسمیت وزیر کشور دستور داد تا نام مجاهدین خلق ایران را از لیست سیاه وزارت کشور خارج کند. روزنامه گاردین چاپ انگلستان نیز خبر پیروزی بزرگ مقاومت ایران در دادگاه انگلستان را درج کرد.