728 x 90

آلودگی هوا در خوزستان ۳۵۹نفر را راهی بیمارستانها کرد

آلودگی هوا در خوزستان
آلودگی هوا در خوزستان
آلودگی هوا و توفان گرد و خاک طی سه روز گذشته در استان خوزستان 359تن از هموطنان را راهی بیمارستان کرد.

علیرضا آموزنده رئیس دانشکده علوم پزشکی رژیم در آبادان در مصاحبه‌یی در تاریخ دوشنبه 2بهمن 96 دراین باره گفت: ”طی سه روز گذشته به‌علت آلودگی هوا 359نفر به بیمارستانهای تحت پوشش این دانشکده در شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان مراجعه کرده‌اند که در شهرآبادان 49نفر و در خرمشهر 25نفر و در شادگان 14نفر از هموطنان بستری شدند“.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a3f40be0-dab2-4bcc-948e-b7acbd3f616f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات