728 x 90

دستگیری محمد نیکبخت زندانی سیاسی سابق و دستگیری وی و دو برادرش در گلپایگان

دستگیری محمد نیکبخت زندانی سیاسی سابق
دستگیری محمد نیکبخت زندانی سیاسی سابق
بر اساس گزارشهای رسیده؛ ظهر روز شنبه ۳۰دی؛ نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم آخوندی در شهرستان گلپایگان به منزل فضل‌الله نیکبخت حمله کردند.
 مأموران محمد نیکبخت زندانی سیاسی سابق و دو برادر دیگرش فضل‌الله و هادی را دستگیر کرده با خود به محل نامعلومی منتقل کردند. مأموران حین بازرسی منزل با خشونت رفتار کردند و از اسپری فلفل و شوکر استفاده کرده و اعضای خانواده را که قصد داشتند مانع دستگیری شوند با باتون و شوکر برقی مورد ضرب ‌و شتم قرار دادند.

هنگامی که یکی از اعضای خانواده قصد داشت از صحنه حمله و ضرب ‌و شتم فیلم بگیرد نیز مورد ضرب ‌و شتم قرار گرفته و گوشی وی مصادره شد.