728 x 90

رژیم آخوندی تحریم رئیس جنایت‌پیشه قوه قضاییه، توسط آمریکا را عبور از خطوط قرمز دانست

وزارت‌خارجه رژیم آخوندی خشم خود را نسبت به تحریم 14شخصیت حقیقی و حقوقی رژیم آخوندی به‌خاطر نقض حقوق‌بشر از جمله آخوند صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه رژیم سوز و گداز کرد و این اقدام آمریکا را عبور از خطوط قرمز دانست. وزارت‌خارجه رژیم آخوندی روز شنبه 23دی طی بیانیه‌یی از جمله گفت:
 اقدام خصمانه و غیرقانونی رژیم ترامپ در قرار دادن نام آملی لاریجانی ریاست قوه قضاییه در فهرست به‌اصطلاح تحریمهای جدید آمریکا از تمامی خطوط قرمز رفتاری در جامعه بین‌المللی عبور کرده است. قوای سه‌گانه، وقعی به این نوع سیاست‌ها... نگذاشته و در زمان مقتضی پاسخ مناسبی به اینگونه اقدامات خصومت‌آمیز آمریکا خواهد داد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a357c279-6e9f-434e-bad8-0f67ce6dbf9a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات