728 x 90

مراسمی به یادبود وحید حیدری شهید راه آزادی در اراک

مراسم  یادبود وحید حیدری شهید راه آزادی
مراسم یادبود وحید حیدری شهید راه آزادی
بنا‌ به گزارشهای دریافتی فردا پنجشنبه 21دی مراسمی به یاد وحیدحیدری شهید راه آزادی در بهشت زهرا اراک در قطعه ۳۴ردیف ۳برگزار می‌شود..

از عموم هموطنان در اراک دعوت شده که برای تسلای خاطر خانواده این شهید قیام؛ در این مراسم شرکت کنند. رژیم جنایتکار آخوندی مدعی شده بود که وی در زندان خودکشی کرده است.

‎خاطرنشان می‌شود وحید حیدری، یک دستفروش محروم که در جریان قیام اراک بازداشت شده بود، بر اثر ضربات باتون به ‌شهادت رسید.