728 x 90

انتقال اجباری زندانی سیاسی علی معزی پدر دو مجاهد اشرفی به بیدادگاه ارتجاع

زندانی سیاسی علی معزی
زندانی سیاسی علی معزی
صبح امروز چهارشنبه ۲۰دیماه زندانی سیاسی علی معزی پدر دو مجاهد اشرفی که در زندان تهران بزرگ محبوس است، برای انتقال به بیدادگاه ارتجاع احضار شد. وی حاضر به رفتن به بیدادگاه با لباس زندان و دستبند و پابند نشد. ولی تعدادی از مأموران سرکوبگر به سرکردگی یکی از مأموران زندان که خود را جعفری معرفی کرده بود با زور و اجبار نهایتاً به تن این زندانی سیاسی که بیش از 60سال سن دارد لباس زندان پوشانده و با خود به بیدادگاه ارتجاع شعبه 23 در خیابان معلم تهران بردند. زندانی سیاسی علی معزی در مقابل قاضی جنایتکار بیدادگاه به این عمل وحشیگرانه مأموران حکومتی اعتراض می‌کند و لباس زندان را از تن خود در می‌آورد. هنوز مشخص نیست که دژخیمان خامنه‌ای چه توطئه جدیدی برای این زندانی سیاسی طراحی کرده‌اند.