728 x 90

مصاحبه تلویزیون اسکای نیوز با مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت

سروناز چیت‌ساز مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران
سروناز چیت‌ساز مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران
تلویزیون اسکای نیوز در رابطه با قیام مردم ایران مصاحبه‌یی با خانم سروناز چیت ساز مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت انجام داده است.

اسکای نیوز ابتدا می‌گوید: منابعی در پارلمان رژیم فاش کردند در تظاهرات مردم ایران بیش از سه هزار و هفتصد نفر دستگیر شده‌اند.

منابع اپوزیسیون گفتند تعداد شهدای قیام به بیش از ۵۰نفر رسیده است ولی برخلاف دستگیریها و اعدام که یکی از روشهای شناخته شده این رژیم است تظاهرات هم‌چنان ادامه دارد.

در پاریس با سرو ناز چیت ساز مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران در تماس هستیم. خانم چیت ساز برخلاف ادامه دستگیریها و موج سرکوب رژیم نزدیک به دو هفته است که تظاهرات ادامه دارد از نظر شما این بار آیا دیوار ترس ایرانیها فروریخته؟

سروناز چیت ساز: بله فکر می‌کنم مردم دیگر هیچ ترسی از این رژیم ندارند و طی ۱۲روز گذشته چیزی که می‌خواهند تغییر رژیم است. آنها تفاوتی میان اصلاح‌طلبها و اصول گراها نمی‌بینند. در کشورهای غربی میان این دو جناح فرق قائل اند ولی مردم در شعارهایشان گفتند که این دو جناح دو روی یک سکه‌اند و این رژیم در تمامیتش باید تغییر کند.

اسکای نیوز: از نظر شما میزان تجمع نیرو برای سرنگونی این رژیم کافی بوده است؟

سروناز چیت ساز: به نظر من تعداد تظاهرکنندگان در شهرهای مختلف رو به افزایش است. این تظاهرات از یک شهر شروع شد ولی الآن به ۱۹۳شهر افزایش یافته و طی این دو هفته مردم نشان داده‌اند که نمی‌خواهند متوقف شوند تا این‌که چیزی در عمل تغییر کند و رژیم تغییر کند.
ما با هیچ وعده‌یی که این رژیم می‌دهد موافق نیستیم تمامی دروغهایی که این رژیم می‌گوید را قبول نخواهیم کرد.
ما خواهان آزادی و دموکراسی هستیم و یک جمهوری ایرانی می‌خواهیم نه یک جمهوری که آخوندها آن را رهبری کنند.

اسکای نیوز: یعنی به هر شکل جنگی علیه این حاکمیت دینی است. ولی این رژیم برای مواجهه با این موضوع خشونت بیشتری را بکار می‌گیرد. از نظر شما به چه میزان آمادگی داخلی و خارجی وجود دارد که بتوان این حاکمیت مذهبی را سرنگون کرد؟

سروناز چیت ساز: قطعاً رژیم ایران خشونت بکار خواهد گرفت و این کار را طی سالیان انجام داده. طی سه دهه ۱۲۰هزار نفر از مردم ایران را کشته چرا که آنها خواهان دموکراسی و آزادی بودند و در سال ۶۷سی هزار زندانی سیاسی را کشتند و در سال ۸۸هم همین کشتار کردند. پس عجیب نیست که این رژیم مردم را دستگیر و زندانی کند. امروز گفتند تعداد دیگری را دستگیر کرده‌اند و تعدادی در زندانها هم به‌قتل رسیده‌اند.
رژیم ایران مدعی است که آنها خودکشی کرده‌اند. همان‌طوریکه گفتم بکار گیری خشونت و شکنجه و انداختن مردم در سلول‌های انفرادی مدتها ادامه داشته ولی میزان تظاهرات و ادامه آن نشان داد که مردم از اینگونه سرکوبها نمی‌ترسد.

اسکای نیوز: شما نگران نیستید که با نبود رهبری مشخصی در این تظاهرات نتوان آن را ادامه داد؟

سروناز چیت ساز: قطعاً رهبری وجود دارد. اگر رهبری نبود چگونه این تظاهرات ادامه پیدا می‌کرد. یک شبکه از مجاهدین خلق وجود دارد که طی سالیان وجود داشته و این شبکه چیزی است که رژیم از آن می‌ترسد. لذا اگر رهبری نبود پس چگونه در تمامی شهرها گسترده می‌شد؟
مهمترین چیز این است که این تظاهرات تمام نشده. حتماً این تظاهرات بیشتر می‌شود ولی به‌دلیل سرکوب کمتر شده ولی یک چیز روشن است و آن این است که مردم این رژیم را نمی‌خواهند و امروز یا فردا ادامه می‌دهند و تظاهرات ادامه خواهد داشت چرا که مردم ایران راه دیگری ندارند از هر روشی استفاده کردند ولی چیزی تغییر نکرد بحرانها بیشتر شد وضعیت اقتصادی خرابتر شد و مردم فقیرتر از قبل شدند لذا فکر می‌کنم که نتیجه روشن است چرا که خواسته‌های مردم برآورده نشده و مردم به هیچ چیزی جز تغییر رژیم رضایت نمی‌دهند.