728 x 90

رانندگان کامیونهای سوخت رسانی پالایشگاه اصفهان به اعتصابات پیوستند

 اعتصاب رانندگان کامیونهای سوخت رسانی پالایشگاه اصفهان
اعتصاب رانندگان کامیونهای سوخت رسانی پالایشگاه اصفهان
بنا‌به گزارشهای دریافتی رانندگان کامیونهای سوخت رسانی پالایشگاه اصفهان به اعتصابات پیوستند. بنا‌ به این گزارش این رانندگان از سه‌شنبه شب ۱۹دی ماه دست به اعتصاب زدند. امروز چهارشنبه دومین روز اعتصاب رانندگان کامیونهای سوخت رسان در پالایشگاه اصفهان است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات