728 x 90

قتل هاله سحابي,

یک پزشک، ضمن رد ایست قلبی، علت مرگ هاله سحابی را خونریزی داخلی در اثر ضربه مشخص کرد

-

هاله سحابی
هاله سحابی
یک پزشک تأکید نمود هاله سحابی به‌خاطر خون ریزی ناشی از پارگی طحال بر اثر ضربه به قتل رسیده است و دعاوی دیکتاتوری آخوندی برای رفع و رجوع این جنایتش را رد کرد.

پزشک بیمارستانی که هاله سحابی را به آن منتقل کردند، پس از معاینه او گفت: هاله سحابی به قتل رسیده است و به مرگ طبیعی از دنیا نرفته است. این پزشک ایست قلبی را کاملاً رد کرد و گفت، احتمالاً بر اثر پارگی طحال و خون ریزی داخلی بر اثر ضربه فوت کرده است. او گفت اگر اتاق عملی نزدیکی بود و می‌توانست با باز کردن شکم، جلوی خون ریزی داخلی را بگیرد، هاله سحابی زنده می‌ماند. این پزشک گفت، علت دقیق را باید پزشکی قانونی مشخص کند، اما مأموران حکومتی از بردن پیکر او به پزشک قانونی جلوگیری کردند و خانواده او را وادار به دفن شبانه‌ هاله سحابی کردند.
پیش از این تعداد زیادی از شاهدان صحنه از جمله عموی هاله سحابی گفته بودند که دژخیمان دیکتاتوری آخوندی با یورش وحشیانه ضربه محکمی به ناحیه قفسه سینه و بعد به پهلوی او وارد آورده بودند که بر اثر آن هاله سحابی نقش زمین شد و دیگر به هوش نیامد.