728 x 90

فراخوان نیکی هیلی به تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت در مورد سرکوب مردم ایران

نیکی هیلی در شورای امنیت
نیکی هیلی در شورای امنیت
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در یک کنفرانس خبری در مقر این سازمان در نیویورک گفت: پرونده سرکوب مردم توسط رژیم ایران را در شورای امنیت و شورای حقوق‌بشر سازمان ملل مطرح می‌کنیم.

نیکی هیلی گفت:‌ دولت ترامپ اشتباه دولت قبل را تکرار نمی‌کند. جامعه جهانی در سال ۲۰۰۹ اشتباه کرد و از مردم ایران حمایت نکرد.

نیکی هیلی با اشاره به شعارهایی چون «مرگ بر دیکتاتور»، «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» و «زندانی سیاسی، آزاد باید گردد»، گفت: اینها کلمات من نیست، و همین‌طور کلمات آمریکا نیست. این شعارهای مردم بزرگ ایران در روزهای گذشته است.

نیکی هیلی دعاوی رژیم ایران علیه قیام‌کنندگان ایرانی را مردود دانست و گفت: دنیا تصاویر واقعی مردم ایران را دیده است. مردم ایران به‌دنبال آزادی هستند ما نباید سکوت کنیم. مردم ایران فریاد آزادی سر داده‌اند، تمامی مردم خواستار آزادی باید از هدف آنها حمایت کنند.