728 x 90

شهادت ۲تن از هموطنان قیام‌آفرین در شاهین شهر + فیلم مجروحان

شهادت 2تن از هموطنان قیام‌آفرین در شاهین شهر
شهادت 2تن از هموطنان قیام‌آفرین در شاهین شهر
بنا‌ به گزارشهای دریافتی نیروهای جنایتکار رژیم آخوندی شب گذشته در شاهین شهر اصفهان، دو تن از جوانان را با شلیک مستقیم گلوله به‌شهادت رسانده و بیش از ده نفر را مجروح کردند.