728 x 90

تظاهرات مردم شهرکرد شنبه ۹دی با شعار مرگ بر دیکتاتور + فیلم

تظاهرات مردم شهرکرد ۹ دی 96
تظاهرات مردم شهرکرد ۹ دی 96
مردم شهر کرد نیز امروز شنبه 9دی ماه 96 به قیام کنندگان در سایر شهرها پیوستند.‎
آنها شعار می‌دادند: مرگ بر دیکتاتور