728 x 90

مصاحبه با جان برد وزیر خارجه پیشین کانادا: ما باید در کنار مقاومت و مردم ایران بایستیم

جان برد وزیر خارجه پیشین کانادا
جان برد وزیر خارجه پیشین کانادا
جان برد وزیر خارجه کانادا بین سال‌های 2011تا 2015 در مصاحبه با سیمای آزادی تأکید کرد: «ما باید در کنار مقاومت و مردم ایران بایستیم. بین رژیم آخوندها و مردم ایران درهٴ عمیقی از اختلاف وجود دارد؛ مردم ایران به آزادی، دموکراسی، حقوق‌بشر و حاکمیت قانون اعتقاد دارند... آنها به‌خاطر خواهند سپرد که چه کسانی در روزهای تاریک (حکومت) این رژیم، در کنارشان ایستادند».
جان برد در این مصاحبه بر وخامت وضعیت حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها، از جمله افزایش اعدامها تأکید کرد، و افزود: «وقتی من وزیر خارجه کانادا بودم، ما (رژیم) ایران را به‌عنوان اولین حکومت حامی تروریسم... لیست‌گذاری کردیم. ما هم‌چنین باید با دخالتهای خارجی (رژیم ایران) مقابله کنیم».

جان برد - وزیر خارجه کانادا 2011-2015:
وضعیت حقوق‌بشر (در ایران) رو به وخامت است و نه بهبود. شمار فزایندهٴ اعدامها عمیقاً موجب نگرانی ما است. به همین دلیل کانادا در مجمع عمومی ملل‌متحد پیشتاز می‌شود تا اعمال شرم‌آور و شنیع رژیم تهران را روشن سازد. ما هم‌چنین شدیداً نگران حمایت مادی (رژیم) ایران از تروریسم هستیم. وقتی من وزیر خارجه بودم، ما (رژیم) ایران را به‌عنوان اولین حکومت حامی تروریسم تحت قانون تروریسم داخلی‌مان، لیست‌گذاری کردیم. هم‌چنین باید با دخالتهای خارجی آنها مقابله کنیم، می‌خواهد این دخالتهای با انگیزة سیاسی مثل بحرین یا حمایت از شبه‌نظامیان حوثی در یمن و یا حمایت عظیم مالی و نظامی آن برای حزب‌الله باشد؛ و البته بزرگ‌ترین آن حمایت مادی، تأمین مالی و تجهیزاتی جنگ رژیم اسد علیه مردم خودش است که در سال‌های اخیر شنیع‌ترین بوده است.
ما باید در کنار مقاومت ایران بایستیم، باید در کنار مردم ایران بایستیم، به‌نظرم اغلب افراد در خارج ایران می‌دانند که درهٴ عمیقی از اختلاف میان سران مذهبی (رژیم) آخوندها و روحانی در تهران با مردم ایران وجود دارد که به آزادی، دموکراسی، حقوق‌بشر و حاکمیت قانون اعتقاد دارند. لذا ما باید از مقاومت و مردم ایران حمایت کنیم. آنها به‌خاطر خواهند سپرد که چه کسانی در روزهای تاریک این رژیم، در کنارشان ایستادند.