728 x 90

نخستین پرواز بزرگترین هواپیمای دوزیست جهان در چین

هواپیمای دوزیست ساخت چین
هواپیمای دوزیست ساخت چین
چین هواپیمایی عظیمی ساخته که هم روی زمین پرواز و فرود می‌کند و هم روی دریا.
این هواپیمای آبی‌خاکی در نوع خود تازه است و به فرودگاه ویژه نیاز ندارد.

چین بزرگترین هواپیمای دوزیست جهان را تولید کرده که هم از روی زمین و هم از سطح دریا قادر به پرواز است.

هواپیما با بالهایی گشاده به پهنای ۸ / ۳۸متر، به‌راحتی روی دریا می‌نشیند و حرکت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری رسمی شین هوا این بزرگترین هواپیمای دوزیست نخستین پرواز آزمایشی خود را با موفقیت انجام داده و در فرودگاه شهر ژوهای به زمین نشسته است.

بنا‌ به گزارش رسمی این هواپیما برای عملیات نظامی تولید نشده است، اما می‌تواند برای عملیات امدادی و مقابله با آتش‌سوزی جنگلها به کار گرفته شود.

قدرت برد هواپیما ۴۵۰۰کیلومتر است و می‌تواند ۱۲ساعت متوالی پرواز کند.

اندازه هواپیمای آبی – خاکی که در کارخانه هواپیماسازی دولتی چین ساخته شده، به بزرگی یک بوئینگ ۷۳۷است و برای ۵۰نفر گنجایش دارد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6562f435-dd00-45dc-ab37-b787360b9361"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات