728 x 90

نمایشگاه و کنفرانس جنبش دادخواهی در شهرداری شهر سرژی پاریس +فیلم

نمایشگاه و کنفرانس جنبش دادخواهی در شهرداری شهر سرژی پاریس
نمایشگاه و کنفرانس جنبش دادخواهی در شهرداری شهر سرژی پاریس
نمایشگاه و کنفرانسی درباره جنبش دادخواهی قتل‌عام 30هزار زندانی سیاسی در سال 67در شهرداری شهر سرژی در شمال پاریس، برگزار شد.

در شروع کنفرانس در شهرداری سرژی، آزاده عالمی درباره قتل‌عام 30هزار زندانی سیاسی در سال 67به فتوای خمینی جلاد توضیحاتی داد و از جمله گفت که همهٴ قتل‌عام‌شدگان به‌طور مخفیانه در گورهای دسته‌جمعی به‌خاک سپرده شدند.

پس از آن گزارشی درباره قتل‌عام 67پخش شد.

بهزاد نظیری عضو کمسیون خارجه شورای ملی مقاومت طی سخنانی در کنفرانس در شهرداری سرژی فرانسه گفت: ما این‌جا صدای همهٴ مادران، پدران، خواهران و برادرانی هستیم که هم‌چنان در جستجوی گورهای بی‌نام و نشان بستگانشان هستند و از پای ننشسته‌اند؛ امروز صدای دادخواهی آنها به‌خاطر استمرار پایداری‌شان، به نهادهای سازمان ملل هم رسیده است.

در ادامه شماری از شاهدان قتل‌عام 67و بستگان شهیدان، به تشریح مشاهدات و سرگذشت خود و نمونه‌های مختلف جنایات ضدبشری رژیم آخوندی پرداختند و ضمن پاسخگویی به سؤالات حاضران درباره جنایات رژیم در مقطع قتل‌عام 30000زندانی سیاسی، تأکید کردند: جنبش دادخواهی تا روز محاکمه عاملان و آمران قتل‌عام 30هزار زندانی سیاسی ادامه خواهد یافت.