728 x 90

تأکید قطعنامه مصوب پارلمان اروپا بر تهدید برنامه موشک بالستیک رژیم آخوندی

پارلمان اروپا
پارلمان اروپا
اجلاس رسمی پارلمان اروپا: تصویب قطعنامه اجرای سیاست مشترک خارجی و امنیتی
استراسبورگ - 13دسامبر 2017


تأکید قطعنامه مصوب پارلمان اروپا بر تهدید برنامه موشک بالستیک رژیم آخوندی
فراخوان به اجرای کامل قطعنامه 2231شورای امنیت

پارلمان اروپا این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهد که وزارت خزانه‌داری آمریکا سپاه پاسداران رژیم ایران را در فهرست ضدتروریسم خود لیست‌گذاری کرده است

پارلمان اروپا در اجلاس رسمی خود در استراسبورگ، قطعنامه مربوط به «گزارش سالانهٴ اجرای سیاست مشترک خارجی و امنیتی» اتحادیة اروپا را به تصویب رساند.
پارلمان اروپا در بخشی از این قطعنامه که به ایران اختصاص یافته، ضمن تأکید بر تهدیدات امنیتی برنامه موشک بالستیک حکومت آخوندی، رژیم را به اجرای کامل قطعنامه 2231شورای امنیت که آن‌را از فعالیت موشکی منع می‌کند، فرا می‌خواند.
این قطعنامه توسط روز 13دسامبر در اجلاس رسمی به تصویب پارلمان اروپا رسید.

قطعنامه پارلمان اروپا ضمن حمایت از استمرار اجرای توافق اتمی با رژیم آخوندی، تأکید می‌کند:
پارلمان اروپا... بر تهدید امنیتی که برنامه موشک بالستیک (رژیم) ایران در بردارد و هم‌چنین بر لزوم اجرای کامل قطعنامه 2231شورای امنیت... تأکید می‌کند؛ (قطعنامه‌یی که رژیم) ایران را فراخوانده است هیچ‌گونه فعالیت مرتبط با موشکهای بالستیک طراحی شده برای توانایی حمل تسلیحات اتمی، شامل سکوهای پرتاب که چنین تکنولوژی موشک بالستیک در آن به‌کار رفته باشد در پیش نگیرد.
در بخش دیگری از این قطعنامه، آمده است: پارلمان اروپا این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهد که وزارت خزانه‌داری آمریکا رسماً فهرست ضدتروریسم SDN خود را به‌روز کرده و سپاه پاسداران (رژیم) ایران را لیست‌گذاری کرده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/21b3c748-cb3f-49c2-bd16-156e54317c83"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات