728 x 90

تجمع اعتراضی دانش آموختگان و دانشجویان در مقابل وزارت نفت رژیم

اعتصاب دانشجویان دانشگاه صنعت نفت آبادان
اعتصاب دانشجویان دانشگاه صنعت نفت آبادان
به دنبال فراخوان روز دوشنبه دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاه صنعت نفت روز سه‌شنبه ۱۴آذرماه تجمع بزرگی در مقابل وزارت نفت رژیم برگزار شد. دانش آموختگان و دانشجویان که در این تجمع پرشمارتر و گسترده‌تر از قبل ظاهر شده بودند در جلوی درب غربی وزارت نفت رژیم تجمع برگزار کردند و پلاکاردهایی در دست داشتند و خواهان تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود بودند. آنان در تجمع روز سه‌شنبه خود با استفاده از شعری از زنده یاد ایرج میرزا به ترانه خوانی جمعی پرداختند و در ترجیع‌بند آن فریاد می‌زدند:
هر نکته که گفتند غلط بود و ریا بود
چوپانی این گله به گرگان بسپردند
این شیوه و این قاعده‌ها رسم کجا بود
رندان به چپاول سر این سفره نشستند
اینها همه از غفلت و بیحالی ما بود
خوردند و شکستند و دریدند و تکاندند
هر چیز در این خانه بی‌برگ و نوا بود
عدالت کجایی عدالت کجایی؟
گفتند چنینیم و چنانیم دریغا
اینها همه لالایی خواباندن ما بود
عدالت کجایی عدالت کجایی؟
ای کاش در دیزی ما باز نمی‌ماند
یا کاش که در گربه کمی شرم و حیا بود
عدالت کجایی عدالت کجایی؟
عدالت کجایی عدالت کجایی؟
آنان تأکید کردند که در روزهای آینده نیز تجمع شان را پرشورتر ادامه خواهند داد.