728 x 90

تجمع بزرگ در دانشگاه تهران

تجمع برزگ در دانشگاه تهران
تجمع برزگ در دانشگاه تهران
روز دو‌شنبه ۱۳آذرماه ۹۶ دانشجویان دانشگاه تهران در پاسخ به فراخوان برگزاری تجمع اعتراضی به‌مناسبت روز دانشجو و در اعتراض به سیاستهای سرکوبگرانه رژیم آخوندی در زندان سازی دانشگا‌ه‌ها؛ در محوطه دانشگاه تجمع کردند.

دانشجویان در همین رابطه چندین بنر و دستنوشته در دست گرفته بودند.

آنان شعار می‌دادند:
با سنوات و وامها/شدیم برده بانکها
یا تهدید و یا احضار/ساکت نمی‌شیم این بار
مسکن و کار و درمان/آموزش رایگان/خواسته زحمتکشان
آموزش و سلامت/در خدمت تجارت
در دانشگاه بیگاری/بعد از تحصیل بیکاری
از بابل تا آبادان/سرکوب دانشجویان
خوابگاه دخترانه/زندانه زندانه.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c49dc088-25ae-484a-9ccf-9585d7582e69"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات