728 x 90

درگیری غارت‌شدگان خشمگین با مأموران انتظامی در اهواز + فیلم

درگیری غارت‌شدگان خشمگین با مأموران انتظامی در اهواز
درگیری غارت‌شدگان خشمگین با مأموران انتظامی در اهواز
غروب روز دوشنبه 6 آذر 96، غارت‌شدگان مؤسسه‌های وابسته به سپاه در اهواز در مقابل منزل آخوند جزایری امام جمعه رژیم و نماینده ولی‌فقیه ارتجاع در خوزستان تجمع کردند و با مأموران سرکوبگر درگیر شدند.

تعدادی از زنان غارت شده مورد ضرب ‌و شتم مأموران جنایتکار قرار گرفتند و بیهوش شدند و بر روی زمین افتادند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات