728 x 90

عفو بین‌الملل میانمار را متهم به اعمال ”آپارتاید ”علیه روهینگیا کرد

عفو بین‌الملل میانمار را متهم به اعمال ”آپارتاید” علیه روهینگیا کرد
عفو بین‌الملل میانمار را متهم به اعمال ”آپارتاید” علیه روهینگیا کرد
عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه 30آبان گفت میانمار در حال اعمال کنترل خفه‌کننده‌یی علیه جمعیت روهینگیا در این کشور شبیه به ”آپارتاید” است. عفو بین‌الملل یک گزارش تحقیقی در مورد علل ریشه‌یی بحران روهینگیا که منجر به فرار 620000نفر به بنگلادش شده است را روز سه‌شنبه منتشر کرد. در این گزارش در جزئیات توضیح داده شده است که چگونه آزار و اذیت سالیان علیه مردم روهینگیا توسط میانمار باعث ایجاد بحران کنونی شده است.در این گزارش عفو آمده است: کمپین هدایت شده توسط دولت میانمار تمامی ابعاد زندگی مردم روهینگیا را عملاً محدود ساخته و آنها را محدود به داشتن زندگی بسیار سطح پایین کرده بود. گزارش 100صفحه‌یی عفو بین‌الملل بر اساس تحقیقات دو ساله نوشته شده است. در این گزارش آمده است اقدامات میانمار علیه مردم روهینگیا در حد ”جنایت علیه بشریت آپارتاید” است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c0036156-6eca-49e7-b613-fedc81377f63"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات