728 x 90

تلاش آمریکا برای کاهش صادرات نفت توسط رژیم ایران

صادرات نفت توسط رژیم ایران
صادرات نفت توسط رژیم ایران
رئیس‌جمهور آمریکا در رابطه با کاهش خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از رژیم آخوندی بیانیه‌یی صادر کرد.

در بیانیه رئیس‌جمهور آمریکا، آمده است: «مطابق اختیاراتم بعد از بررسی دقیق گزارشهایی که از سوی ادارهٴ اطلاعات انرژی به کنگره ارائه شد و هم‌سو با تصمیمات قبلی، تعیین می‌کنم که عرضهٔ نفت و فرآورده‌های نفتی از کشورهایی غیر از ایران به قدر کافی وجود دارد و می‌توان نفت و فرآورده‌های نفتی خریداری‌شده از (رژیم) ایران توسط نهادهای مالی خارجی یا از طریق آنها را به‌میزان قابل توجهی کاهش داد».

رئیس‌جمهور آمریکا در این بیانیه افزود: «من به نظارت دقیق بر وضعیت ادامه خواهم داد. وزیر خارجه مجاز است و به او دستور داده می‌شود که این تصمیم را در فدرال رجیستر ثبت کند».