728 x 90

حمله آخوند روحانی به باند خامنه ای: زلزله میز محاکمه نیست

آخوند روحانی
آخوند روحانی
آخوند روحانی روز چهارشنبه در یک درگیری باندی عوامل باند خامنه‌ای و سپاه را در مورد مسائل پشت پرده زلزله مورد حمله قرار داد و گفت:‌ از این زلزله باید برای وحدت بیشتر استفاده کنیم، نه برای تفرقه. زلزله میز محاکمه نیست که همدیگر ر ا پای میز محاکمه ببریم، الآن وقت این کارها نیست. حالا عیب ندارد یک زمان همدیگر را محاکمه کنیم. الآن زمانی است که یاری کنیم مردم را، کمک کنیم مردم را.

مسئولیت اصلی اسکان موقت و دائم بنیاد مسکن است و من خواهش می‌کنم کار موازی انجام نگیره، حالا جنسه، پولیه، مالیه، برای ساختمان، مصالحه ساختمانی است، کسی است می‌خواهد مجانی چند روز مجانی کار بکند هر چه است، هرکاری در زمینه ساختمانی است، به بنیاد مسکن کمک کنیم، در زمینه کمکهای دیگر هم هلال احمر مرجع باشه، به اون ما یاری کنیم و کمک کنیم.