728 x 90

استقبال مردم از بیست و دومین برنامه همیاری ملی با سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران + فیلم

همیاری ملی با سیمای آزادی
همیاری ملی با سیمای آزادی
بیست و دومین برنامه همیاری با سیمای آزادی، که از روز جمعه آغاز شد، با استقبال پرشور هموطنان و همیاران تلویزیون ملی ایران، ادامه پیدا کرد.

همیاران سیمای آزادی با تأکید بر آمادگی و عزم خود برای حمایت از صدا و سیمای آزادیخواهی مردم ایران در مقابل خفقان و سانسور استبداد دینی، حمایت و کمک‌رسانی به سیمای آزادی در دوران نوینی که مقاومت و هم‌چنین رژیم آخوندی وارد آن شده‌اند را یک وظیفه میهنی توصیف کردند.

هموطنانمان از داخل و خارج کشور ضمن اهدای کمکهایشان به سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران، بر حمایت از جنبش مقاومت و مجاهدان اشرفی تأکید کردند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1b66e33e-4225-4e78-af01-ac57c84199ed"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات