728 x 90

ابراهیم رئیسی جلاد قتل‌عام و وحشت از فعالیت مجاهدین

آخوند جلاد رٍئیسی
آخوند جلاد رٍئیسی

جلاد قتل‌عام ۶۷ آخوند ابراهیم رئیسی، که از بالا گرفتن جنبش دادخواهی و فراخوانهای فزاینده به محاکمه جلادان نسل‌کشی مجاهدین، وحشت‌زده است، روز ۳۰شهریور۹۸ در یک عکس‌العمل جنون‌آمیز و ترسان گفت:

«غربی‌ها که امروز مدعی دفاع از حقوق انسان هستند و داعیه مبازره با تروریسم را دارند چگونه کشور خودشان را تبدیل کردند به پایگاه تروریستها دفترشون کنار کاخ سفید است چرا؟ این چهره شون باید برملا بشه برای دنیا معلوم بشه اینها در حمایت از حقوق انسان حقوق‌بشر به ضدیت با ترور دروغ می‌گویند به دنیا».