728 x 90

ایران: مردم ارومیه یک پایگاه بسیج ضدمردمی را به آتش کشیدند

3 اعتراض جوانان خشمگین و معترض در ارومیه
3 اعتراض جوانان خشمگین و معترض در ارومیه
روز گذشته (دوشنبه اول آبان) به‌دنبال تعدی به یک دختر دانش‌آموز ۱۲ساله در مدرسه دخترانه «راه شهدا» در منطقه اسلام‌آباد شهر ارومیه، خانواده‌های دانش‌آموزان و مردم و جوانانی که به حمایت از آنان برخاسته بودند دست به اعتراض زدند. در ادامه این اعتراضات جوانان خشمگین و معترض شب گذشته پایگاه بسیج ضدمردمی در مسجد قدس در این منطقه را به آتش کشیدند.

کارگزاران رژیم در هراس از گسترش این حرکت اعتراضی گله‌های پاسدار و یگانهای ضدشورش را از شهرهای مجاور به ارومیه اعزام و به معترضان یورش بردند. در جریان این تهاجم شمار زیادی از جوانان شهر دستگیر شدند.

مقاومت ایران با درود به خانواده‌ها و جوانان معترض و دلیر ارومیه، عموم هموطنان را به ایستادگی در مقابل تعدیات رژیم آخوندی که طی چهار دهه بدتر از هر اشغالگری جان و مال و ناموس مردم ایران را مورد تعرض قرار داده است، فرامی‌خواند و از عموم مراجع بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر می‌خواهد برای آزادی دستگیر ‌شدگان ارومیه دست به اقدام فوری بزنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲آبان ۱۳۹۶ (۲۴اکتبر ۲۰۱۷)