728 x 90

فشار بر زندانی سیاسی ماهر کعبی

زندانی سیاسی ماهر کعبی
زندانی سیاسی ماهر کعبی
بنا‌ به گزارشهای دریافتی مأموران اطلاعات آخوندی با تلفنها و فشارهای مستمر و با هدف تحت فشار گذاشتن زندانی سیاسی ماهر کعبی باعث بیماری قلبی مادر وی شدند.

بنا‌ به این گزارش مأموران اطلاعات آخوندی در تماسهای تهدیدآمیز این خانواده را تهدید کردند که حکم فرزندانشان را افزایش داده و فشارها را بر او بیشتر خواهند کرد. پس از تماسهای تهدیدآمیز، مادر وی قادر به صحبت با او نیست.

گفتنی است که پیش از این مأموران بدنام اطلاعات آخوندی این خانواده را تهدید به دستگیری و آزار فرزند دیگرشان کرده بودند.

زندانی سیاسی ماهر کعبی؛ فرزند رحیم متولد ۷آذر ۱۳۷۱از اهالی شهر شوش؛ در تاریخ ۱۸بهمن ۱۳۹۰؛ هنگامی که 19سال بیشتر نداشت؛ در شوش خوزستان دستگیر و مدت سه ماه در سلولهای انفرادی اطلاعات زیر بازجویی بوده است. وی به اتهام اقدام علیه امنیت؛ در دادگاهی ۲۰دقیقه‌ای و بدون داشتن وکیل به ۱۰سال حبس و تبعید محکوم شد. بنا‌ به گفته نزدیکان این زندانی؛ وی به هیچ گروهی وابسته نبوده است. این زندانی سیاسی پیش از دستگیری دانشجوی کاردانی رشته عمران بوده است.

ماهر کعبی در زمان بازداشتش در اطلاعات تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی قرار گرفته و حتی دندانهایش ریخت. اکثر اتهاماتی که در پرونده وی موجود است؛ با فشار و شکنجه بر وی تحمیل شده است.

برادر ماهر به‌نام احمد کعبی نیز در زندان کرمان محبوس است. این دو برادر که با هم دستگیر شدند؛ به‌شدت مورد شکنجه قرار گرفته و شکنجه‌های شدید باعث بیماری شدید جسمی و روحی از جمله صدمه دیدگی ستون فقرات شد.

احمد کعبی، نیز که مشغول تحمل محکومیت است متهم به فعالیت تبلیغی علیه نظام است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/602253e6-bb08-4ffa-8d71-03533ffb2947"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات